TEKNOLOGJIA.COM


teknologjia per ju, qe nga 1988, nga [a] deri ne [zh]

01010100
01000101
01001011
01001110
01001111
01001100
01001111
01000111
01001010
01001001
01000001